งาขาว

Seed/ Whole/ Stick arrow งาขาวงาขาว


Ingredient White Sesame Seeds 100%
Sensory Quality
Appearance

White Seeds

Colour

White

Aroma and Taste Pungent characteristic strong odour and taste;Neither mouldy nor strange
Self Life 6 months


 
Description
ต้นงาเป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 30-100 ซม. ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีร่องตามยาวของลำต้น มีขนปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือสลับ ลักษณะใบเป็นรูปไข่ หรือรูปใบหอก กว้างประมาณ 2-5 ซม. ยาวประมาณ 6-10 ซม. ดอกเป็นดอกเดี่ยว เป็นหลอด ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาวหรือสีชมพู ออกโดยรอบลำต้นตอนบน ผลเป็นผลแห้ง มี 4 พู เมล็ดแบน ขนาดเล็ก มีจำนวนมาก รูปไข่ สีขาวหรือสีนวล เรียก"งาหม่น" ซึ่งประโยชน์ของมันก็คล้ายๆ กับงาดำ